За маратонот
Пријатели на маратонот
Што е OpenOffice.org?
Што е Mozilla?
Што е KDE?
Што е GNOME?
Слики од маратонот

ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕВЕДУВАЧКИОТ МАРАТОН

мало лого
Слободен Софтвер Македонија

Кликнете овде за и вие да станете маратонец!
(формулар за пријавување)

Може да помогнете и со поставување на еден од следниве банери на вашата страница


Преведувачки маратон

Почитувани,

Слободен Софтвер Македонија е невладина организација која ги обединува младите информатичари во РМ и се залага за застапеност на слободниот софтвер во РМ. Како таква организација, Слободен Софтвер Македонија ја увидува потребата од употеба на слободниот софтвер на сите нивоа, почнувајќи од високо образовните институции, преку големите, средните и малите компании па се до домашните корисници.
Имено, имајќи ја во предвид економската ситуација во државата и вискоките цени за лиценцирање на оперативни системи и софтверски продукти, а водени од светските движења и искуства во сите развиени и неразвиени региони во светот, Слободен Софтвер Македонија се одлучи на иницијатива за реализаирање на најголемиот проект во историјата на РМ кој се однесува во локализација на софтверски продукти.
Имено, на 14-15.12.2002 година, во редакцијата на компјутерското и информатичко списание PC Info+, ќе започне маратонската локализација на следните софтверски продукти:

1. KDE, работна околина на Linux платформа
2. Gnome, работна околина на Linux платформа
3. Mozilla, програмски интернет пакет, на Linux и Windows platforma
4. OpenOffice.org, порграмски пакет за канцелариско работење на Linux и Windows платформи

Маратонот ќе трае два работни дена и ќе се одвива по 24 часа дневно.
Подетелно за пакетите кои ќе се локализираат, може да прочитете ако ги посетите горните линкови.

Цел
Нашата цел е да и подариме на РМ новогодишен подарок кој ќе се состои од моќни софтверски пакети целосно на македонски јазик.
Имајќи во предвид дека се работи за софтверски пакети кои се слободни за употреба, т.е. се издадени под GPL или некоја друга слободна лиценца, сите кои сакаат да користат софтвер на македонски јазик ќе ја имаат таа можност слободно и бесплатно.

Бенифиции на Република Македонија
Воедно, иако сметаме дека не е неопходно да ја анализираме потребата од локализаирано софтверски производи, само на каратко ќе на споменеме дека бенифициите од овие пакети ќе бидат непроценливи од повеќе аспекти:
1. Сите институции, компании и поедници ќе можат слободно и бесплатно да ги користат овие пакети, што значи дека никој веќе нема да биде приморан да издвојува енормни суми за софтверски пакети кои во крајна линија и не се на македонски јазик
2. Имајќи ви предвид дека пакетите се на македонски јазик, самата обука на голем број вработени ќе се намали од аспект на време-траење на истата, што повторно значи голема заштеда на време, човечки ресурси и секако материјални торошоци.
3. Третиот сегмент кој можеби е најдолгорочен и најбитен за Република Македонија е можноста да се подигне бројот на корисници на компјутери во РМ, од простиот факт што многу корисници не се одлучуваат на користење на компјутер затоа што незнаат англиски јазик или се на возраст и со обврски, и материјално неспремни да посетуваат курсеви за англиски јазик за да можат да ги користат бенифициите на информатичкото општество.


Valid HTML 4.01!

© Слободен Софтвер Македонија 2002