You are here

Членови на Слободен софтвер Македонија

Членството на Слободен софтвер Македонија е составено од млади ентузијасти кои што неуморно работат на распространување на идејата за слободен софтвер и слободна култура во Република Македонија. Тимот на волонтери е составен од студенти на техничките универзитети, економисти, политиколози, искусни ИТ професионалци, хакери и хактивисти.

Поголемиот дел од членовите на 2с.мк можете да ги сретнете во хаклабот КИКА во Скопје во деновите кога се оддржува некоја редовна активност.

Членови на Слободен софтвер Македонија се:

Почесни членови на организацијата се:

Забелешка: Почесни членови на Слободен софтвер Македонија се членовите кои поради долгорочна зафатеност со други обврски и со одлука на собранието на Слободен софтвер Македонија преминале во оваа категорија.